O firmie

1992 – początek

W roku 1992, powstaje założona przez Rafała Sosińskiego firma Zakład Usług Projektowych i Inwestycyjnych INWESTPROJEKT z siedzibą w Częstochowie. Początkowo w zakresie działalności firmy było wykonywanie projektów z zakresu konstrukcji budowlanych oraz architektury, a także prowadzenie nadzoru budowlanego i inwestorskiego. W ramach działalności firmy powstawało również oprogramowanie do obliczeń konstrukcji budowlanych i kosztorysowania inwestycji.

1997 – program Obliczenia Sieciowe

W odpowiedzi na potrzebę wykonania analizy dużej sieci przemysłowej powstaje program do obliczeń rozpływów i zwarć w sieciach elektrycznych. Pomysłodawcą i pierwszym twórcą programu jest dr inż. Edward Siwy – wówczas pracownik Instytutu Elektroenergetyki i Systemów Sterowania Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. W wyniku współpracy z dr inż. Rafałem Sosińskim (również wówczas pracownikiem IEiSU Politechniki Śląskiej) i jego firmą ZUPiI INWESTPROJEKT w roku 1997 zostaje wprowadzone na rynek oprogramowanie obliczeniowe pod nazwą „Obliczenia Sieciowe” (obecnie OeS). W roku 2004 do zespołu autorskiego dołącza dr inż. Krzysztof Maźniewski (IEiSU Politechniki Śląskiej). Pierwsze duże wdrożenie oprogramowania następuje w PKN ORLEN S.A.

1999 – program Zwisy

W 1999 roku powstaje program do obliczeń zwisów i naprężeń w liniach napowietrznych. Autorami programu byli prof. dr hab. inż. Kurt Żmuda (IEiSU Politechniki Śląskiej) oraz dr inż. Edward Siwy. Program był sukcesywnie rozwijany i udoskonalany o nowe możliwości obliczeniowe i stał się podstawą programu PS-Sag.

2001 – program do doboru linek odgromowych

W 2001 roku zostaje opracowany i wprowadzony na rynek program do doboru linek odgromowych w napowietrznych liniach wysokiego napięcia wyposażony w bazę danych przewodów odgromowych. Autorami programu byli prof. dr hab. inż. Kurt Żmuda (IEiSU Politechniki Śląskiej) oraz dr inż. Edward Siwy i dr inż. Rafał Sosiński. Program przeszedł proces rozwoju i był obecny  na rynku do roku 2021 jako pod marką MeLiNet.

2003 – program Kalkulator Nastaw

W 2003 roku w wyniku współpracy z ZEG ENERGETYKA powstaje program do obliczania nastaw oraz zdalnego programowania zabezpieczeń cyfrowych typu CZAZ produkowanych przez ZEG-ENERGETYKA. Autorem programu jest dr inż. Rafał Sosiński. Program wszedł na rynek pod nazwą „Kalkulator Nastaw” i mógł być zintegrowany z programem „Obliczenia Sieciowe” lub działać niezależnie. Rozwój programu zostaje zatrzymany w wyniku przekształceń własnościowych firmy ZEG-ENERGETYKA.

2005 – program StratEn i wejście na rynek usług analiz

W 2005 firma ZUPiI INWESTPROJEKT wchodzi na rynek usług i wykonuje analizy sieciowe w zakresie rozpływów zwarć i zabezpieczeń na potrzeby dużych zakładów przemysłowych i spółek dystrybucyjnych. Zostaje opracowana przez dra inż. Edwarda Siwego autorska metoda obliczeń optymalizacyjnych sieci SN, oparta o sztuczne sieci neuronowe. Jej efektem jest dobór miejsc rozcięć promieniowej sieci SN w taki sposób aby zminimalizować straty techniczne w sieci. Rozpoczyna się kilkuletni proces wykonywania obliczeń optymalizacyjnych dla wszystkich rejonów w ramach GZE-Vattenfall Poland. W tym samym roku powstaje na potrzeby tej samej spółki dystrybucyjnej program StratEn do wyznaczania strat technicznych w sieciach elektroenergetycznych. Autorami programu są dr. inż. Szymon Ciura (IEiSU Politechniki Śląskiej) oraz dr inż. Rafał Sosiński.

2006 – początek ery IPC

Powstaje IPC Spółka Cywilna – Edward Siwy, Rafał Sosiński, Krzysztof Maźniewski z siedzibą w Gliwicach. Firma ZUPiI INWESTPROJEKT w całości została przekazana w formie aportu do nowo tworzonej firmy. Firma kontynuowała rozpoczęte w ramach ZUPiI INWESTPROJEKT zlecenia oraz rozszerzała działalność o nowe usługi. Zapoczątkowano m.in. usługi w zakresie gospodarki mocą bierną, mechaniki linii napowietrznych i analizy pracy punktu neutralnego. Rozpoczęto również cykl analiz zasilania zespołu zgrzewarek na potrzeby GMMP Opel Polska na bazie rozbudowanego programu OeS. Firma weszła również na rynek wykonywania ekspertyz wpływu przyłączenia farm wiatrowych na Krajowy System Elektroenergetyczny.

2008 – OeS w nowej technologii

Powstaje nowa wersja programu Obliczenia Sieciowe pod handlową nazwą OeS w nowej technologii umożliwiającej znaczące rozszerzenie możliwości edycyjnych interfejsu użytkownika. Nowa technologia umożliwia również dystrybucję programu w wersji sieciowej. Nowa wersja programu jest również wykorzystywana no realizacji analiz sieciowych przez naszą firmę w zakresie optymalizacji punktów rozcięć w sieci SN oraz analizy rozwoju sieci SN na obszarze Katowic.