Obciążalność

Moduł obciążalności kablowej wyróżnia 3 rodzaje obliczeń:

 • Obliczenia temperatury układu dla zadanego obciążenia elementów – moduł wyznacza temperaturę poszczególnych elementów układu obciążonych zadanym w oknach edycji elementów prądem I (A).
 • Obliczenia obciążalności równomiernej układu dla zadanej temperatury dopuszczalnej długotrwale elementów – wynikiem obliczeń jest wartość prądu (A) dla której układ osiąga temperaturę dopuszczalną długotrwale.
 • Obliczenia obciążalności nierównomiernej układu dla zadanej temperatury dopuszczalnej długotrwale elementów – wynikiem obliczeń jest wartość prądu (A) dla której układ osiąga temperaturę dopuszczalną długotrwale. Wartość prądu obliczona zostaje nierównomiernie w zależności od parametrów poszczególnych elementów układu.

Tabela wyników zawiera następujące informacje:

 • temperatura żyły roboczej Tz (°C),
 • temperatura dopuszczalna długotrwale Tdd (°C),
 • obciążenie I (A),
 • obciążalność Idd (A),
 • temperatura żyły powrotnej Trp (°C),
 • obciążalność dla obciążenia okresowo zmiennego Ioz (A),
 • obciążalność dorywcza Idor (A),
 • dodatkowe informacje o błędach