PEM – Pole elektromagnetyczne

Moduł PEM pozwala na określenie rozkładów pola elektromagnetycznego w otoczeniu analizowanej linii.

Danymi wejściowymi do modułu obliczeniowego są następujące parametry:

 • Identyfikacja linii – nazwa linii, nazwa sekcji
 • Parametryzacja obliczeń:
  • wysokość, na której ma być liczony rozkład pola,
  • odległość od osi linii dla której ma być liczony rozkład w pionie,
  • początek wykresu natężenia pola w osi X,
  • koniec wykresu natężenia pola w osi X,
  • początek wykresu natężenia pola w osi Y,
  • koniec wykresu natężenia pola w osi Y,
 • Parametryzacja analizowanej linii:
  • numer przewodu,
  • Ins – czy jest to przewód izolowany,
  • X – współrzędna X zawieszenia przewodu,
  • Y – współrzędna Y zawieszenia przewodu,
  • R – promień przewodu (aluminium),
  • Rins – promień przewodu z izolacją,
  • Rr – promień rdzenia stalowego,
  • eps – względna przenikalność elektryczna izolacji
  • V – wartość skuteczna potencjału przewodu,
  • Vphase – przesuniecie fazowe potencjału przewodu,
  • I – wartosć skuteczna prądu fazowego,
  • Iphase – przesuniecie fazowe prądu fazowego,
  • Nd – liczba drutów w ostatniej warstwie,
  • LC – czy jest to przewód odgromowy

Jako wyniki przeprowadzonych obliczeń prezentowane są następujące rozkłady pól:

 • natężenie pola elektrycznego na powierzchni żyły przewodu,
 • natężenie pola elektrycznego na powierzchni izolacji przewodu,
 • natężenie pola elektrycznego w osi X,
 • natężenie pola elektrycznego w osi Y,
 • natężenie pola magnetycznego w osi X,
 • natężenie pola magnetycznego w osi Y.