PF – Profil linii

Moduł PF przeznaczony jest do tworzenia dokumentacji projektowej prezentującej podłużny profil linii.

Dane wejściowe modułu:

 • Tabliczka rysunkowa – tytuł rysunku, temat rysunku, obiekt, inwestor, data, skala
 • Parametry przęseł:
  • nazwa przęsła,
  • wysokość pierwszego słupa,
  • wysokość drugiego słupa,
  • skala,
  • współrzędne XY punktów,
  • rodzaj punktu (ziemia/krzyżowany obiekt),
  • parametry katenoidy (a, b, c).

W wyniku działania modułu generowane są rysunki z zadanymi profilami i tabliczkami rysunkowymi, które można pobrać w formacie PNG (Portable Network Graphics) lub PDF (Portable Document Format).