Program ZikOS służy do kompleksowej analizy stanów pracy elektroenergetycznych linii napowietrznych.