POIR.02.06.00-00-0001/19-00

Tytuł projektu

Firma IPC Sp. z o.o. wzięła udział w projekcie Urzędu Patentowego RP, dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Własność intelektualna w Twojej firmie”.

Cele projektu

Kształtowanie praktycznych umiejętności przedsiębiorców w zakresie wykorzystania ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej oraz możliwości czerpania korzyści z tej ochrony.

Planowane efekty projektu

Uzyskanie praktycznej wiedzy, jak chronić własność intelektualną firmy oraz jak czerpać korzyści z ochrony własności intelektualnej w celu zwiększenia konkurencyjności swojej firmy.

Koszt usługi objętej grantem brutto:

1 939,00 zł

Całkowita kwota grantu otrzymanego z UE:

1 418,78 zł

Nazwa programu

POIR.02.06.00-00-0001/19-00 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, II Oś Priorytetowa, 2.6 Projekt pozakonkursowy Urzędu Patentowego RP