1992 – początek

W roku 1992, powstaje założona przez Rafała Sosińskiego firma Zakład Usług Projektowych i Inwestycyjnych INWESTPROJEKT z siedzibą w Częstochowie. Początkowo w zakresie działalności firmy było wykonywanie projektów z zakresu konstrukcji budowlanych oraz architektury, a także prowadzenie nadzoru budowlanego i inwestorskiego. W ramach działalności firmy powstawało również oprogramowanie do obliczeń konstrukcji budowlanych i kosztorysowania inwestycji.

1997 – program Obliczenia Sieciowe

W odpowiedzi na potrzebę wykonania analizy dużej sieci przemysłowej powstaje program do obliczeń rozpływów i zwarć w sieciach elektrycznych. Pomysłodawcą i pierwszym twórcą programu jest dr inż. Edward Siwy – wówczas pracownik Instytutu Elektroenergetyki i Systemów Sterowania Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. W wyniku współpracy z dr inż. Rafałem Sosińskim (również wówczas pracownikiem IEiSU Politechniki Śląskiej) i jego firmą ZUPiI INWESTPROJEKT w roku 1997 zostaje wprowadzone na rynek oprogramowanie obliczeniowe pod nazwą „Obliczenia Sieciowe” (obecnie OeS). W roku 2004 do zespołu autorskiego dołącza dr inż. Krzysztof Maźniewski (IEiSU Politechniki Śląskiej). Pierwsze duże wdrożenie oprogramowania następuje w PKN ORLEN S.A.

1999 – program Zwisy

W 1999 roku powstaje program do obliczeń zwisów i naprężeń w liniach napowietrznych. Autorami programu byli prof. dr hab. inż. Kurt Żmuda (IEiSU Politechniki Śląskiej) oraz dr inż. Edward Siwy. Program był sukcesywnie rozwijany i udoskonalany o nowe możliwości obliczeniowe i stał się podstawą programu PS-Sag.

2001 – program do doboru linek odgromowych

W 2001 roku zostaje opracowany i wprowadzony na rynek program do doboru linek odgromowych w napowietrznych liniach wysokiego napięcia wyposażony w bazę danych przewodów odgromowych. Autorami programu byli prof. dr hab. inż. Kurt Żmuda (IEiSU Politechniki Śląskiej) oraz dr inż. Edward Siwydr inż. Rafał Sosiński. Program przeszedł proces rozwoju i był obecny  na rynku do roku 2021 pod marką MeLiNet.

2003 – program Kalkulator Nastaw

W 2003 roku w wyniku współpracy z ZEG ENERGETYKA powstaje program do obliczania nastaw oraz zdalnego programowania zabezpieczeń cyfrowych typu CZAZ produkowanych przez ZEG-ENERGETYKA. Autorem programu jest dr inż. Rafał Sosiński. Program wszedł na rynek pod nazwą „Kalkulator Nastaw” i mógł być zintegrowany z programem „Obliczenia Sieciowe” lub działać niezależnie. Rozwój programu zostaje zatrzymany w wyniku przekształceń własnościowych firmy ZEG-ENERGETYKA.

2005 – program StratEn i wejście na rynek usług analiz

W 2005 firma ZUPiI INWESTPROJEKT wchodzi na rynek usług i wykonuje analizy sieciowe w zakresie rozpływów zwarć i zabezpieczeń na potrzeby dużych zakładów przemysłowych i spółek dystrybucyjnych. Zostaje opracowana przez dra inż. Edwarda Siwego autorska metoda obliczeń optymalizacyjnych sieci SN, oparta o sztuczne sieci neuronowe. Jej efektem jest dobór miejsc rozcięć promieniowej sieci SN w taki sposób aby zminimalizować straty techniczne w sieci. Rozpoczyna się kilkuletni proces wykonywania obliczeń optymalizacyjnych dla wszystkich rejonów w ramach GZE-Vattenfall Poland. W tym samym roku powstaje na potrzeby tej samej spółki dystrybucyjnej program StratEn do wyznaczania strat technicznych w sieciach elektroenergetycznych. Autorami programu są dr. inż. Szymon Ciura (IEiSU Politechniki Śląskiej) oraz dr inż. Rafał Sosiński.

2006 – początek ery IPC

Powstaje IPC Spółka Cywilna – Edward Siwy, Rafał Sosiński, Krzysztof Maźniewski z siedzibą w Gliwicach. Firma ZUPiI INWESTPROJEKT w całości została przekazana w formie aportu do nowo tworzonej firmy. Firma kontynuowała rozpoczęte w ramach ZUPiI INWESTPROJEKT zlecenia oraz rozszerzała działalność o nowe usługi. Zapoczątkowano m.in. usługi w zakresie gospodarki mocą bierną, mechaniki linii napowietrznych i analizy pracy punktu neutralnego. Rozpoczęto również cykl analiz zasilania zespołu zgrzewarek na potrzeby GMMP Opel Polska na bazie rozbudowanego programu OeS. Firma weszła również na rynek wykonywania ekspertyz wpływu przyłączenia farm wiatrowych na Krajowy System Elektroenergetyczny.

2008 – OeS w nowej technologii

Powstaje nowa wersja programu Obliczenia Sieciowe pod handlową nazwą OeS w nowej technologii umożliwiającej znaczące rozszerzenie możliwości edycyjnych interfejsu użytkownika. Nowa technologia umożliwia również dystrybucję programu w wersji sieciowej. Nowa wersja programu jest również wykorzystywana no realizacji analiz sieciowych przez naszą firmę w zakresie optymalizacji punktów rozcięć w sieci SN oraz analizy rozwoju sieci SN na obszarze Katowic.

2009 - Energetyka wiatrowa

Firma wchodzi na rynek ekspertyz wpływu przyłączenia farm wiatrowych na Krajowy System Elektroenergetyczny. Wykonano ponad 30 takich ekspertyz dla inwestorów przyłączających swoje obiekty o mocy rzędu od 15 do 300MW do sieci 110kV i 220 kV. W tym zakresie w imieniu inwestora prowadzono również proces uzyskania warunków przyłączenia i uzgodnienia techniczne z OSD i OSP.

2010 - Łuk elektryczny

Firma rozpoczyna działalność w zakresie wykonywania analiz stopnia zagrożenia porażeniem łukiem elektrycznym zgodnie z normą NFPA70EIEEE1585. Analizy i szkolenia w tym zakresie są wykonywane na potrzeby zakładów przemysłowych w Polsce i za granicą. Dzięki zdobytemu doświadczeniu firma jest obecnie jednym z głównych wykonawców tego rodzaju ekspertyz w Polsce.

2015 - Początek ery elektroniki

Zostaje otwarty Zakład Produkcyjny w Częstochowie, w którym są projektowane i produkowane seryjnie urządzenia elektroniczne zgodnie z wymaganiami Klienta. Zostaje uruchomiona linia automatycznego montażu SMD oraz zaplecze projektowe i laboratoryjne. Produkowane urządzenia trafiają również na eksport m.in. do Czech, Irlandii i Słowenii.

2016 - IPC w nowej odsłonie

Powstaje nowa firma pod nazwą IPC Sp. z o.o. która jest oparta na zasobach i doświadczeniu IPC S.C. i stanowi jej kontynuację również w obszarze personalnym. Rozpoczyna się współpraca z firmami AIUT, AB-MicroFAST w budowaniu elementów Systemu Zarządzania Majątkiem Produkcyjnym iZIP na potrzeby KGHM Polska Miedź S.A.

2018 - Projekty unijne

Rozpoczyna się okres składania i realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach NCBR. Firma realizuje projekty badawczo rozwojowe z zakresu rozwoju oprogramowania do obliczeń inżynierskich w sieciach elektrycznych, a w szczególności obliczeń projektowych dla linii napowietrznych oraz inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Ponadto w Zakładzie Produkcyjnym w Częstochowie rozpoczyna się realizacja projektu organizowanego przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w obszarze energooszczędnych źródeł światła.

2020 - ZiKOS - nowy produkt

Na rynek wchodzi nowy produkt informatyczny ZikOS będący efektem realizacji projektu unijnego współfinansowanego przez NCBR pt. “ZikOS-LN – Zintegrowany system do kompleksowej analizy stanów pracy elektroenergetycznych linii napowietrznych” oraz doświadczeń zdobytych przy budowie i dystrybucji programów PS-SAG i MeLiNet. Tym samym kończy się również rozwój tych narzędzi.

2022 - IPC Digital - nowy obszar działalności

Powstaje firma IPC Digital Sp. z o.o., której udziałowcem jest IPC Sp. z o.o. W obszar działalności nowej firmy wchodzi przede wszystkim tworzenie oprogramowania “szytego na miarę” z uwzględnieniem najnowszych technologii, szeroko pojętej inżynierii na styku z elektroniką, sztucznej inteligencji i zaawansowanych technologii obliczeniowych.