Zakłady przemysłowe

Zakłady przemysłowe – szczególnie te duże, o dużym zapotrzebowaniu na moc – posiadają rozległą i złożoną wewnętrzną sieć elektroenergetyczną. Do podejmowania decyzji podczas bieżącej eksploatacji sieci i planowania rozwoju sieci zakładowej szczególnie istotne są obliczenia inżynierskie. Coraz częściej do sieci zakładów przemysłowych przyłączane są również farmy wiatrowe lub farmy fotowoltaiczne, a zakład może pełnić rolę lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego.

Oprogramowanie OeS pozwala na zamodelowanie i wizualizację całej zakładowej sieci elektroenergetycznej. Zaimplementowane funkcjonalności umożliwiają efektywne poruszanie się po modelu i tworzenie różnych wariantów konfiguracji sieci oraz różnych scenariuszy obliczeniowych.

Obliczenia rozpływowe i zwarciowe dostarczają podstawowych danych o sieci, które są niezbędne w podejmowaniu decyzji w codziennej eksploatacji jak również planowania rozwoju. Obliczenia specjalne w postaci harmonicznych wspierają ocenę jakości zasilania, obliczenia dla sekwencji rozruchów silników pozwalają na ocenę wpływu stanów przejściowych na pracę całej sieci i reakcję zabezpieczeń.

Oprogramowanie OeS umożliwia również modelowanie różnego rodzaju zabezpieczeń, wspiera proces doboru ich i pozwala na weryfikację czułości i selektywności oraz ocenę czasów reakcji zabezpieczeń. Przy użyciu OeS możliwa jest także realizacja analiz zagrożenia porażeniowego, obliczeń parametrów instalacji uziemiającej czy wykonywanie zaawansowanych analiz na płaszczyźnie admitancyjnej.

Do dużych zakładów przemysłowych kierujemy szczególnie ofertę naszych rozwiązań dedykowanych i możliwości integracji z systemami zarządzania majątkiem sieciowym, systemami klasy GiS oraz systemami SCADA.

Wykonywanie zaawansowanych, wielowariantowych analiz nigdy nie było prostsze!