Firmie IPC Sp. z o.o. jest bardzo miło powitać Państwa na naszej stronie internetowej. Przykładamy najwyższą wagę do ochrony Państwa danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem. Poniżej zamieszczamy informację o zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych na naszej stronie internetowej.

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zebranych na tej stronie jest: IPC Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Łużycka 16/314, tel. 32 270 02 74, e-mail: ipc@hoga.pl. Podanie danych jest dobrowolne. Dane będą wykorzystywane do celów handlowych i marketingowych (w tym do wysyłki newslettera), o ile wyrażą Państwo na to zgodę. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich modyfikacji lub usunięcia poprzez wysłanie maila z określoną dyspozycją. Wykorzystywanie naszej strony internetowej wyraża Państwa akceptację niniejszej polityki. Kontakt ze Specjalistą ds. Ochrony Danych Osobowych za pomocą e-mail: ipci@ipc.biz.pl

  1. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Korzystanie z naszej strony internetowej nie wymaga podawania przez Państwa jakichkolwiek danych osobowych. Jednak celem zapewnienia kompleksowej obsługi (przygotowania oferty, odpowiedzi na zadane pytanie) mogą Państwo zostać poproszeni o ich udostępnienie. Dane osobowe to informacje na temat określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmują one następujące informacje o użytkowniku: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail. Dodatkowo w procesie profilowania przy pomocy np. Google Analytics pozyskiwany jest adres IP użytkownika, data i czas trwania odwiedzin, identyfikator rodzaju przeglądarki i systemu operacyjnego użytkownika oraz witryny internetowej, z której użytkownik przeszedł na naszą stronę. Powyższe dane będą przez nas przetwarzane w celach statystycznych w postaci zagregowanej, bez wiązania ich z konkretnymi użytkownikami. Informacje o użytkowniku: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail nie będą zbierane, chyba że zostaną podane dobrowolnie przez użytkownika jako treść formularza kontaktowego lub formularza rejestracyjnego newslettera. Jesteśmy wyłącznym administratorem Państwa danych osobowych – zebrane dane osobowe są nie udostępniane, przekazywane ani sprzedawane podmiotom trzecim.

  1. Bezpieczeństwo danych

Dokładamy wszelkich starań by zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Wdrożyliśmy ogólnie przyjęte standardy bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego pozwalające na ochronę danych przed ich niewłaściwym wykorzystaniem. Dostęp do danych osobowych posiadają jedynie upoważnieni pracownicy firmy IPC Sp. z o.o., którzy są zobowiązani do zachowania poufności tych danych.

  1. Dostęp do informacji

W każdym momencie możecie Państwo sprawdzić jakie Państwa dane i w jakim celu są przez nas przetwarzane i w razie konieczności żądać ich uzupełnienia, uaktualnienia, wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia (prawo do bycia zapomnianym). W każdej chwili mogą Państwo odwołać zgodę na wykorzystanie danych w celach marketingowych. W opisanych powyżej przypadkach prosimy o przesłanie do nas odpowiedniej dyspozycji drogą mailową na adres ipci@ipc.biz.pl. Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Administrator danych jest zobowiązany w terminie 30 dni od otrzymania dyspozycji do udzielenia koniecznych informacji.

  1. Wykorzystanie plików typu „cookies”

Nasza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analityki sieciowej dostarczanej przez firmę Google, Inc. („Google”). W ramach tej usługi wykorzystywane są pliki typu „cookies”, czyli pliki tekstowe umieszczane w komputerze użytkownika po to, by łatwiej było analizować, w jaki sposób użytkuje on odwiedzaną witrynę internetową. Informacje wygenerowane przez plik typu „cookies” standardowo są przekazywane do firmy Google i przechowywane na jej serwerach w Stanach Zjednoczonych. Firma Google będzie korzystać z tych informacji w imieniu operatora niniejszej witryny internetowej, w celu oceny sposobu jej użytkowania przez użytkownika, tworzenia raportów na temat aktywności w witrynie internetowej dla operatorów witryn internetowych i dostarczania innych usług operatorowi tej witryny internetowej, związanych z aktywnością w witrynie oraz korzystaniem z Internetu. Można nie zgodzić się na stosowanie plików typu „cookies”, zaznaczając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Dodatkowe informacje na temat warunków korzystania oraz ochrony danych podano na stronie https://www.google.de/intl/pl/policies.