Biura projektowe energetyki

Każda zmiana w sieci elektroenergetycznej rozpoczyna się od wykonania projektu, którego podstawę stanowią różnego rodzaju obliczenia inżynierskie i analizy. Jak projektowana inwestycja wpłynie na zachowanie całej sieci? Czy otoczenie sieciowe pozwala na realizację inwestycji? Który wariant jest optymalny? Jak dobrać urządzenia sieciowe? Jak zorganizować kompensację mocy biernej? Na te i wiele innych pytań można odpowiedzieć wykonując obliczenia w wykorzystaniem oprogramowania OeS.

Obliczenia rozpływowe i zwarciowe dostarczają podstawowych danych o sieci, które są niezbędne w procesie projektowania/modernizacji sieci elektroenergetycznej. Obliczenia specjalne w postaci harmonicznych wspierają ocenę jakości zasilania, obliczenia dla sekwencji rozruchów silników pozwalają na ocenę wpływu stanów przejściowych na pracę całej sieci i reakcję zabezpieczeń. Oprogramowanie OeS umożliwia również modelowanie różnego rodzaju zabezpieczeń, wspiera proces doboru ich nastaw i pozwala na weryfikację czułości i selektywności oraz ocenę czasów reakcji zabezpieczeń. Przy użyciu OeS możliwa jest także realizacja analiz zagrożenia porażeniowego, obliczeń parametrów instalacji uziemiającej czy wykonywanie zaawansowanych analiz na płaszczyźnie admitancyjnej.

Częstym zagadnieniem rozpatrywanym w obszarze projektowania jest dobór kabla w zależności od warunków jego ułożenia. Wielkim wsparciem dla użytkownika jest tutaj moduł OKAB pozwalający na modelowanie torów prądowych i obliczanie ich obciążalności. Moduł pozwala również na tworzenie profilu podłużnego i rozwiązanie takich zagadnień jak dobór żył powrotnych, dobór ograniczników przepięć, optymalizacja sekcji crossboundingowych.

Wykonywanie zaawansowanych, wielowariantowych analiz nigdy nie było prostsze!

Nasi klienci

SPIE Energotest Sp. z o.o.

SPIE Energotest jest dostawcą urządzeń i firmą inżynierską, która posiada długoletnie tradycje, od zawsze związaną z polską elektroenergetyką. Działalność z zakresu projektowania szeroko rozumianych układów elektryki i automatyki jest realizowana od roku 2003, kiedy to włączono do struktury organizacyjnej firmy zespół projektowy wywodzący się z Energoprojektu – Gliwice. Historia naszej współpracy z firmą SPIE Energotest sięga początku lat dwutysięcznych. Pierwotnie opierała się ona na wykonywaniu specjalistycznych analiz i ekspertyz w branży elektroenergetycznej. Od 2013 roku SPIE Energotest posiada własne licencje oprogramowania OeS w najwyższej funkcjonalnie wersji, które wykorzystuje w realizacji codziennych zadań projektowych. Pracownicy mogą również liczyć na wsparcie techniczne i merytoryczne naszej firmy podczas prowadzenia złożonych analiz sieciowych.