Energia odnawialna

Odnawialne źródła energii to bardzo dynamicznie rozwijający się obszar elektroenergetyki. W przypadku prosumentów, generacja charakteryzuje się dużą zmiennością i jest silnie uzależniona od pory roku, pory dnia i warunków atmosferycznych. Ta zmienność generacji może być kompensowana przez stosowanie magazynów energii, które jednak dodatkowo komplikują złożoną już strukturę sieci. Trudno zatem w efektywny sposób projektować i eksploatować sieć energetyczną bez narzędzi inżynierskich wspierających procesy obliczeniowe.


Oprogramowanie OeS już w podstawowych wariantach pozwala na modelowanie i wykonywanie obliczeń w sieciach z farmami wiatrowymi, farmami fotowoltaicznymi oraz zasobnikami energii. Obliczenia rozpływowe wspierają użytkownika w doborze urządzeń, pozwalają na określenie lokalizacji i sposobu kompensacji mocy biernej oraz wspierają w doborze optymalnej konfiguracji sieci wewnętrznej.

Warto podkreślić możliwość wykorzystania modułu GRAFIK umożliwiającego modelowanie źródeł wytwórczych z wykorzystaniem bazy ENTSO (lata klimatyczne) jak również z wykorzystaniem informacji pogodowych. Dla tak zdefiniowanego modelu obliczenia wykonywane są iteracyjnie na zdefiniowanym przez użytkownika horyzoncie czasowym i określonym interwałem czasowym.

Częstym zagadnieniem rozpatrywanym w obszarze projektowania OZE jest również dobór kabla wyprowadzającego moc z farmy wiatrowej czy fotowoltaicznej. Wielkim wsparciem dla użytkownika jest tutaj moduł OKAB pozwalający na modelowanie torów prądowych i obliczanie ich obciążalności w zależności od warunków ułożenia. Moduł pozwala także na tworzenie profilu podłużnego i rozwiązywanie takich zagadnień jak dobór żył powrotnych, dobór ograniczników przepięć, optymalizacja sekcji crossboundingowych itp.

Wykonywanie zaawansowanych, wielowariantowych analiz nigdy nie było prostsze!

Nasi klienci

ONDE S.A.

ONDE S.A. jest liderem branży odnawialnych źródeł energii w Polsce, czołowym wykonawcą infrastruktury dla OZE w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce. Posiada specjalistyczną wiedzę oraz kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji projektów dla przemysłu i energetyki. Oprogramowanie OeS jest wykorzystywane w Firmie od 2022 roku do wykonywania obliczeń rozpływowych i zwarciowych w celu właściwego i optymalnego doboru urządzeń oraz metod kompensacji mocy biernej.