Kontakt

Jeżeli masz pytania dotyczące naszego oprogramowania lub oferowanych usług, to skontaktuj się bezpośrednio:

 

Mateusz Janik

Dyrektor sprzedaży i rozwoju rynku

tel.: +48 780 009 678

e-mail: mateusz.janik@ipc.biz.pl

 

lub wypełnij poniższy formularz rejestracyjny: