Obliczenia Sieciowe

Program OeS służy do obliczeń sieci elektroenergetycznych w warunkach roboczych i zwarcio­wych. Program przeznaczony jest do obliczeń w sieciach elektrycznych promieniowych i wie­lo­krot­nie zamkniętych.  Możliwości obliczeniowe programu pozwalają na analizę pracy sieci WN, SN i nN. Program został również wyposażony w moduły wspomagające dobór nastaw zabezpieczeń oraz określenie obciążalności prądowej kabli w zależności od warunków ułożenia.

Linie napowietrzne

Program ZikOS służy do kompleksowej analizy stanów pracy elektroenergetycznych linii napowietrznych. System ZikOS umożliwia analizę mechaniki przewodów, parametrów elektrycznych linii i oddziaływań linii na środowisko. Opracowane rozwiązania umożliwiają zaawansowaną analizę aktualnego stanu linii, efektywne projektowanie nowych i modernizowanych linii oraz skuteczną ocenę zagrożeń środowiskowych związanych z ich eksploatacją.