Linie napowietrzne

Platforma ZikOS to proste i intuicyjne narzędzie do wykonywania kompleksowych analiz stanów pracy linii napowietrznych, dostępne z poziomu przeglądarki internetowej – gdziekolwiek jesteś.

Nieważne czy projektujesz całe linie napowietrzne, czy modernizujesz pojedyncze przęsło – obliczenia mechaniki przewodów linii i tworzenie profilu linii są wówczas niezbędnymi czynnościami. Z pomocą przychodzi oprogramowanie ZikOS, które umożliwia wykonywanie takich analiz według najnowszych norm – zarówno dla pojedynczych przęseł jak i całych sekcji odciągowych, również z uwzględnieniem przewodów wysokotemperaturowych. Oprogramowanie pozwala też analizować rozkład pola elektromagnetycznego wokół linii.

Platforma ZikOS dostarcza również narzędzia obliczeniowe do określania obciążalności roboczej (CIGRE) oraz dynamicznej (analiza statystyczna na podstawie zgromadzonych danych). Odrębnym zagadnieniem w projektowaniu linii napowietrznych są obliczenia obciążalności zwarciowej pod kątem doboru linek odgromowych oraz ochrona przeciwporażeniowa i modelowanie uziomów wokół konstrukcji wsporczych. Tu również z pomocą przychodzi oprogramowanie ZikOS.

W ramach specjalnych rozwiązań dedykowanych, możemy naszym klientom zaoferować dodatkowo możliwość importu i analizy danych na podstawie chmury punktów (pozyskanych np. podczas oblotów inspekcyjnych linii).

Nasi klienci

ELPATOR Sp. z o.o.

ELPATOR to firma zajmująca się budową, przebudową oraz remontami obiektów elektroenergetycznych. Pracownicy posiadają ponad 20–letnie doświadczenie w pracach na liniach i stacjach wysokich napięć w Polsce i zagranicą. Głównymi kontrahentami są PGE Dystrybucja S.A oraz PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Firma ELPATOR to jeden z pierwszych użytkowników platformy obliczeniowej ZikOS. Pierwotnie narzędzie to było wykorzystywane w obszarze obliczeń zwarciowych i ochrony przeciwporażeniowej linii napowietrznych. Obecnie obszar wykorzystania narzędzia został powiększony również o obliczenia mechaniki przewodów linii oraz profil linii.