Program ZikOS służy do kompleksowej analizy stanów pracy elektroenergetycznych linii napowietrznych. System ZikOS umożliwia analizę mechaniki przewodów, parametrów elektrycznych linii i oddziaływań linii na środowisko. Opracowane rozwiązania umożliwiają zaawansowaną analizę aktualnego stanu linii, efektywne projektowanie nowych i modernizowanych linii oraz skuteczną ocenę zagrożeń środowiskowych związanych z ich eksploatacją.

Profil Linii

Wykreślanie profilu podłużnego linii, umożliwiającego szybkie wyznaczenie zbliżeń w określonym miejscu przęsła; generacja widoku 2D analizowanego przęsła, z naniesionymi przewodami fazowymi i odgromowymi linii oraz ukształtowaniem gruntu. Generowany profil odpowiada standardom stosowanym w dokumentacji projektowej linii.

Moduł PF przeznaczony jest do tworzenia dokumentacji projektowej prezentującej podłużny profil linii.

Dane wejściowe modułu:

 • Tabliczka rysunkowa – tytuł rysunku, temat rysunku, obiekt, inwestor, data, skala
 • Parametry przęseł:
  • nazwa przęsła,
  • wysokość pierwszego słupa,
  • wysokość drugiego słupa,
  • skala,
  • współrzędne XY punktów,
  • rodzaj punktu (ziemia/krzyżowany obiekt),
  • parametry katenoidy (a, b, c).

W wyniku działania modułu generowane są rysunki z zadanymi profilami i tabliczkami rysunkowymi, które można pobrać w formacie PNG (Portable Network Graphics) lub PDF (Portable Document Format).