Program ZikOS służy do kompleksowej analizy stanów pracy elektroenergetycznych linii napowietrznych. System ZikOS umożliwia analizę mechaniki przewodów, parametrów elektrycznych linii i oddziaływań linii na środowisko. Opracowane rozwiązania umożliwiają zaawansowaną analizę aktualnego stanu linii, efektywne projektowanie nowych i modernizowanych linii oraz skuteczną ocenę zagrożeń środowiskowych związanych z ich eksploatacją.

Zagrożenie Porażeniowe

Wyznaczanie napięć uziomowych oraz napięć dotykowych rażeniowych przy konstrukcjach wsporczych oraz rozkładu potencjału na powierzchni gruntu w pobliżu tych konstrukcji.

Analiza stanów zakłóceniowych w linii – symulowane jest zwarcie doziemne na każdej konstrukcji wsporczej linii i wyznaczane są prądy zwarcia, prądy uziomowe, napięcia uziomowe oraz napięcia rażeniowe przy konstrukcji wsporczej. Dla zadanego czasu trwania zwarcia wyznaczone napięcie dotykowe rażeniowe porównywane jest z wartością dopuszczalną.

Moduł POR pozwala na wyznaczenie:

 • napięć uziomowych słupów,
 • rozkładu napięcia wokół słupa po zastosowaniu wybranych środków ochrony(uziomów).

Napięcia

Danymi wejściowymi do modułu obliczeniowego są następujące parametry:

 • Identyfikacja linii
  • nazwa linii,
  • nazwa sekcji,
  • napięcie nominalne sieci,
  • obliczeniowy czas zwarcia,
  • rodzaj danych wejściowych (same prądy zwarcia lub wraz z reaktancjami),
  • rezystywność gruntu,
 • Prądy zwarcia i udziały:
  • prąd trójfazowy w stacji A,
  • procentowy udział linii w stacji A,
  • prąd trójfazowy w stacji B,
  • procentowy udział linii w stacji B,
  • prąd jednofazowy w stacji A,
  • procentowy udział linii (w 3I0),
  • prąd jednofazowy w stacji B,
  • procentowy udział linii (w 3I0),
 • Dane słupów i przęseł:
  • nazwa słupa,
  • rezystancja uziemienia,
  • rezystancja dodatkowa,
  • współczynnik dotykowy,
  • typ przewodu odgromowego,
  • liczba przewodów odgromowych,
  • rozpiętość przęsła,
  • przekrój przewodu,
  • średnica przewodu,
  • rezystancja jednostkowa,
  • przenikalność magnetyczna,
  • odległość Dmax1,
  • odległość Dmax2,
  • odległość D1-2.

Jako wyniki przeprowadzonych obliczeń prezentowane są zestawienia tabelaryczne następujących wielkości:

 • Napięcia:
  • prąd zwarcia jednofazowego,
  • prąd zwarcia jednofazowego ze stacji A,
  • prąd zwarcia jednofazowego ze stacji B,
  • prąd zwarcia w przewodzie odgromowym do stacji A,
  • prąd zwarcia w przewodzie odgromowym do stacji B,
  • prąd słupa,
  • napięcie uziomowe,
  • prąd uziomowy,
  • współczynnik redukcyjny do stacji A,
  • współczynnik redukcyjny do stacji B,
 • Dopuszczalne napięcia dotykowe:
  • napięcie uziomowe,
  • obliczeniowy czas zwarcia,
  • rezystancja dodatkowa,
  • współczynnik dotykowy,
  • Ud1,
  • Ud2,
  • Ud3,
  • Ud4,
  • Uda,
  • Ustp

Środki ochrony

Danymi wejściowymi do modułu obliczeniowego są następujące parametry:

 • Parametry uziomów otokowych:
  • szerokość taśmy,
  • grubość taśmy,
  • głębokość zakopania uziomu,
  • rezystywność gruntu,
  • rodzaj uziomu (o – otok pierścieniowy, □ – otok konturowy),
  • promień lub długość boku a1,
  • długość boku a2,
 • Parametry uziomów pionowych:
  • średnica prętów,
  • głębokość pogrążenia górnego końca uziomu,
  • długość uziomu pionowego,
  • rezystywność gruntu,
  • położenie uziomów w układzie XY,
 • Parametry odgałęzień uziomu:
  • szerokość taśmy,
  • grubość taśmy,
  • głębokość zakopania uziomu,
  • długość taśmy,
  • rezystywność gruntu,
 • Parametry uziomu fundamentowego:
  • rozstaw osiowy członów fundamentowych,
  • długość boku uziomu konturowego,
  • głębokość zakopania stóp fundamentowych,
  • rezystancja uziemienia układu fundamentowego (z danych słupa),
 • Wybór elementów uziomu do obliczeń:
  • uziomy otokowe,
  • uziomy pionowe,
  • odgałęzienia,
  • uziom fundamentowy.

Jako wyniki przeprowadzonych obliczeń prezentowane są następujących wielkości:

 • wypadkowa rezystancja uziomu,
 • współczynnik dotykowy,
 • rozkład potencjału na powierzchni w określonej odległości od środka otoku.