Program ZikOS służy do kompleksowej analizy stanów pracy elektroenergetycznych linii napowietrznych. System ZikOS umożliwia analizę mechaniki przewodów, parametrów elektrycznych linii i oddziaływań linii na środowisko. Opracowane rozwiązania umożliwiają zaawansowaną analizę aktualnego stanu linii, efektywne projektowanie nowych i modernizowanych linii oraz skuteczną ocenę zagrożeń środowiskowych związanych z ich eksploatacją.

Mechanika Przewodów Linii

Wykonywanie obliczeń naprężeń, zwisów, naciągów przewodów zgodnie z normami:

 • PN-E 05100-1:1998,
 • PN-EN 50341-3-22:2010,
 • PN-EN 50341-2-22:2016

oraz wg zadanych przez Użytkownika parametrów. Wykonywanie obliczeń uwzględniających nieliniowe charakterystyki rozciągania przewodów, np. przewody wysokotemperaturowe (naprężenia, zwisy i naciągi EPE). Pełna analiza sekcji odciągowych z uwzględnieniem obciążeń niesymetrycznych, wychyleń izolatorów, przęseł ukośnych itp.

Moduł MPL przewidziany jest do wykonywania obliczeń mechanicznych przewodów dla:

 • pojedynczego przęsła linii
  • Przęsło – Naprężenia, zwisy i naciągi,
  • Przęsło – Naprężenia, zwisy i naciągi EPE,
  • Tablica montażowa,
 • zadanej sekcji odciągowej linii
  • Sekcja

Przęsło – Naprężenia, zwisy i naciągi

Moduł Przęsło wykorzystuje Liniowy Model Sprężysty dla przewodów o liniowej charakterystyce rozciągania. Danymi wejściowymi do modułu obliczeniowego są następujące parametry:

 • Identyfikacja linii – nazwa linii, nazwa sekcji
 • Dane przewodu – rodzaj, typ, przekrój, średnica, ciężar, współczynnik wydłużenia cieplnego, współczynnik wydłużenia sprężystego
 • Strefa klimatyczna:
  • warunki z wybranej normy (PN-EN 50341-2-22:2016 lub PN-EN 50341-3-22:2010 lub PN-E 05100-1:1998) lub ręcznie zadany zestaw warunków,
  • strefy obciążenia oblodzeniem (S1, S2, S3, Sspec),
  • strefy obciążenia wiatrem (W1, W2, W2),
  • kategoria terenu (0, I, II, III, IV),
  • wysokość bezwzględna,
  • wysokość zawieszenia przewodów,
 • Przęsło – dane wejściowe:
  • podstawa obliczeń (naprężenie podstawowe, naciąg podstawowy, zadane przez Użytkownika obciążenie lodem i wiatrem oraz zadana temperatura),
  • naprężenie obliczeniowe,
  • rozpiętość początkowa,
  • rozpiętość końcowa,
  • krok obliczeń.

Jako wyniki przeprowadzonych obliczeń prezentowane są następujące zestawienia tabelaryczne:

 • naprężenie dla określonych temperatur przewodu oraz układów obciążeń
 • naciąg dla określonych temperatur przewodu oraz układów obciążeń
 • zwis dla określonych temperatur przewodu oraz dla oblodzenia

Tablica montażowa

Danymi wejściowymi do modułu obliczeniowego są:

 • Identyfikacja linii – nazwa linii, nazwa sekcji,
 • Dane przewodu – rodzaj, typ, przekrój, średnica, ciężar, współczynnik wydłużenia cieplnego, współczynnik wydłużenia sprężystego,
 • Strefa klimatyczna:
  • warunki z wybranej normy (PN-EN 50341-2-22:2016 lub PN-EN 50341-3-22:2010 lub PN-E 05100-1:1998) lub ręcznie zadany zestaw warunków,
  • strefy obciążenia oblodzeniem (S1, S2, S3, Sspec),
  • strefy obciążenia wiatrem (W1, W2, W2),
  • kategoria terenu (0, I, II, III, IV),
  • poziom niezawodności (PN1, PN2, PN3),
  • wysokość bezwzględna,
  • wysokość zawieszenia przewodów,
 • Przęsło równoważne – dane wejściowe:
  • podstawa obliczeń (naprężenie podstawowe),
  • naprężenie obliczeniowe,
  • rodzaj przeprężenia (brak, temperaturowe, wartością zwisu, długością przewodu),
  • rozpiętości składowe przęsła równoważnego

Jako wyniki przeprowadzonych obliczeń prezentowane są następujące zestawienia tabelaryczne:

 • naprężenie dla określonych temperatur przewodu,
 • tablica zwisów montażowych dla określonych temperatur przewodu.

Sekcja

Danymi wejściowymi do modułu obliczeniowego są następujące parametry:

 • Identyfikacja linii – nazwa linii, nazwa sekcji,
 • Dane przewodu – rodzaj, typ, przekrój, średnica, ciężar, współczynnik wydłużenia cieplnego, współczynnik wydłużenia sprężystego,
 • Parametryzacja obliczeń:
  • naprężenie początkowe H1,
  • temperatura początkowa T1,
  • temperatura końcowa T2,
 • Parametry sekcji odciągowej:
  • numer słupa
  • pozycja podstawy słupa (współrzędna pozioma i pionowa),
  • wysokość poprzecznika,
  • długość i masa izolatora,
  • ciężar oblodzenia,
  • parcie wiatru.

Jako wyniki przeprowadzonych obliczeń prezentowane są następujące zestawienia tabelaryczne:

 • obliczenia mechaniczne dla izolatorów,
 • obliczenia mechaniczne dla przewodów,
 • wyniki pośrednie z analizowanymi współczynnikami.