Program OeS służy do obliczeń sieci elektroenergetycznych w warunkach roboczych i zwarcio­wych.