Celem ciągłego udoskonalania naszych produktów i usług bardzo prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Nasza firma jest użytkownikiem oprogramowania: *
Wybierz opcję
Z jakiego źródła dowiedzieli się Państwo o naszym oprogramowaniu? *
Wybierz opcję
Co zdecydowało o zakupie oprogramowania?
Wypełnij to pole
Czy mają Państwo doświadczenia w wykorzystaniu innego oprogramowania do analiz sieciowych/analiz linii napowietrznych? Jakiego?
Wypełnij to pole
Do jakich projektów/obliczeń nasze oprogramowanie jest najczęściej wykorzystywane?
Wypełnij to pole
Jak radzili sobie Państwo z obliczeniami inżynierskimi przed zakupem naszego oprogramowania?
Wypełnij to pole
Jak wielu użytkowników zna i korzysta z naszego oprogramowania w Państwa Firmie?
Wypełnij to pole
Jakie są największe zalety (silne strony) naszego oprogramowania?
Wypełnij to pole
Jakie są największe wady (słabe strony) naszego oprogramowania?
Wypełnij to pole
Jakiej funkcjonalności najbardziej Państwu brakuje?
Wypełnij to pole
Jak często wracają Państwo do stworzonych wcześniej modeli/plików celem ponownego przeprowadzenia analizy?
Wypełnij to pole
Jak oceniacie Państwo proces zakupowy, kontakt, prezentację, jakoś i kompletność informacji?
Wypełnij to pole
Jak oceniają Państwo nasze materiały promocyjne (stronę www, ulotkę)? Czy informacje tam zawarte są dla Państwa przydatne i wystarczające?
Wypełnij to pole
Jak oceniacie Państwo obszar udzielanej przez nas pomocy technicznej?
Wypełnij to pole
Czy korzystali Państwo z naszej oferty szkoleń? Jak je Państwo oceniają?
Wypełnij to pole
Jakimi innymi szkoleniami byliby Państwo potencjalnie zainteresowani?
Wypełnij to pole
Czy polecilibyście Państwo nasze produkty i usługi? Dlaczego?
Wypełnij to pole
Aby kontynuować, musisz zaakceptować warunki