OeS

Program OeS służy do obliczeń sieci elektroenergetycznych w warunkach roboczych i zwarcio­wych. Program przeznaczony jest do obliczeń w sieciach elektrycznych promieniowych i wie­lo­krot­nie zamkniętych.  Możliwości obliczeniowe programu pozwalają na analizę pracy sieci WN, SN i nN. Program został również wyposażony w moduły wspomagające dobór nastaw zabezpieczeń oraz określenie obciążalności prądowej i zwarciowej w zależności od warunków ułożenia.

Rozpływy

Moduł służy do wykonywania obliczeń w warunkach roboczych sieci. Efektem obliczeń są prądy w gałęziach i napięcia w węzłach sieci. Dodatkowo program oblicza poprzeczne i podłużne starty czynne i bierne w elementach sieci oraz straty całkowite, a także współczynnik mocy i wymaganą moc kompensacji mocy biernej do zadanego współczynnika mocy w punkcie sieci. Po wprowadzeniu wartości parametrów granicznych elementów sieciowych możliwa jest analiza stopnia obciążenia elementów gałęziowych oraz identyfikacja przekroczeń tych parametrów.

Zwarcia

Moduł służy do wykonywania obliczeń w warunkach zwarciowych w warunkach zwarć symetrycznych i niesymetrycznych również z ziemią i przewodem neutralnym. Efektem obliczeń są parametry prądu zwarciowego w każdym węźle sieci zgodnie z PN-EN 60909, a także rozpływ prądu zwarciowego i poziomy napięć w węzłach sieci w czasie tego rozpływu przy zwarciu w zadanym węźle sieci. Dodatkowo obliczane są również zwarciowe prądy pojemnościowe dla sieci z izolowanym punktem neutralnym. Po wprowadzeniu wartości zwarciowych parametrów granicznych elementów sieciowych możliwa jest identyfikacja przekroczeń tych parametrów.

Rozruchy

Moduł służy do wykonywania obliczeń w warunkach rozruchu maszyn wirujących. Po zadaniu czasów rozruchu i momentu rozruchu poszczególnych maszyn możliwe jest wyznaczenie przybliżonego przebiegu czasowego prądów i napięć w sieci w czasie zwarć. Moduł umożliwia analizę w czasie rozruchu wielu maszyn równocześnie. Wyniki obliczeń obejmują również stan ustalony przed i po sekwencji rozruchów.

Harmoniczne

Moduł służy do wykonywania obliczeń w warunkach odkształconych obciążeń i źródeł. Danymi wejściowymi do modułu są udziały poszczególnych wyższych harmonicznych zarówno czynnych jak i biernych w obciążeniu (odbiór niewirujący lub silnik) oraz generowanych przez źródło (źródło statyczne lub generator wirujący). Efektem obliczeń jest rozpływ wyższych harmonicznych czynnych i biernych dla wszystkich gałęzi sieci oraz poziomy harmonicznych napięcia w węzłach sieci. Wyniki obliczeń zawierają również wartości podstawowej harmonicznej.

Zabezpieczenia

Moduł służy do analizy systemu zabezpieczeń, a w szczególności do wspomagania doboru nastaw zabezpieczeń oraz analizy ich czułości i selektywności. Istnieje możliwość zaimplementowania charakterystyk zabezpieczeń nadprądowych oraz obserwowanie ich na wspólnym rysunku w celu przeprowadzenia kompleksowej analizy selektywności zadziałania. W połączeniu z wynikami obliczeń zwarciowych moduł pozwala na szybkie odczytanie czasu zadziałania zabezpieczenia analizowanego punktu i określenie szybkości jego wyłączenia.

Warianty wyposażenia programu

ModułWersja
BASIC
Wersja
PROF
Wersja
EXPERT
ROZPŁYWYXXX
ZWARCIAXXX
BAZA DANYCHXXX
ROZRUCHYXX
HARMONICZNEXX
ZABEZPIECZENIAX
BAZA DANYCH ZABEZPIECZEŃX
Konfiguracja oprogramowania w zależności od wersji oprogramowania