W ofercie dostępna jest licencja EDU do zastosowań niekomercyjnych, udostępniana głównie uczelniom na potrzeby wyposażenia pracowni komputerowych, wykładowcom i pracownikom uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz realizacji prac naukowo-badawczych, doktorantom i studentom – na wniosek Promotora w celu realizacji prac naukowo-badawczych (m.in. prac doktorskich, magisterskich i inżynierskich).

Zobacz również: