Bielsko-Biała 12-14 wrzesień 2023, stoisko Z 18.

Z przyjemnością oprowadzimy Państwa po naszej ofercie.

  • oprogramowania OeS do obliczeń w sieciach elektroenergetycznych,
  • oprogramowania ZikOS do obliczeń dla linii napowietrznych,
  • analiz i ekspertyz sieciowych,
  • analiz i szkoleń w zakresie zagrożenia porażeniem łukiem elektrycznym,
  • projektowania i produkcji elektroniki,
  • oprogramowania 'szytego na miarę”

Zobacz również: