Firma TAURON Dystrybucja S.A. to jeden z naszych kluczowych klientów i użytkowników oprogramowania OeS. Współpraca w zakresie oprogramowania rozpoczęła się jeszcze w 2008 roku, kiedy Górnośląskim Zakładem Elektroenergetycznym zarządzał Vattenfall AB. Dzisiaj 26 licencji oprogramowania OeS w najnowszej wersji jest wykorzystywane we wszystkich oddziałach firmy na potrzeby opracowywania ekspertyz przyłączeniowych w Wydziałach Planowania i Rozwoju Sieci. Obecnie realizowany jest również projekt integracji oprogramowania OeS z Systemem Zarządzania Majątkiem Sieciowym oraz Centralną Bazą Pomiarową, by zapewnić użytkownikom dostęp do niezbędnych danych i przyspieszyć proces analiz. Na oprogramowaniu współpraca obu firm się nie kończy – IPC Sp. z o.o. było i jest zaangażowane bezpośrednio i jako podwykonawca w wiele prac badawczo rozwojowych i ekspertyz realizowanych na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A.

Zobacz również: