SPIE Energotest jest dostawcą urządzeń i firmą inżynierską, która posiada długoletnie tradycje, od zawsze związaną z polską elektroenergetyką. Działalność z zakresu projektowania szeroko rozumianych układów elektryki i automatyki jest realizowana od roku 2003, kiedy to włączono do struktury organizacyjnej firmy zespół projektowy wywodzący się z Energoprojektu – Gliwice. Historia naszej współpracy z firmą SPIE Energotest sięga początku lat dwutysięcznych. Pierwotnie opierała się ona na wykonywaniu specjalistycznych analiz i ekspertyz w branży elektroenergetycznej. Od 2013 roku SPIE Energotest posiada własne licencje oprogramowania OeS w najwyższej funkcjonalnie wersji, które wykorzystuje w realizacji codziennych zadań projektowych. Pracownicy mogą również liczyć na wsparcie techniczne i merytoryczne naszej firmy podczas prowadzenia złożonych analiz sieciowych.

Zobacz również: