ELPATOR to firma zajmująca się budową, przebudową oraz remontami obiektów elektroenergetycznych. Pracownicy posiadają ponad 20–letnie doświadczenie w pracach na liniach i stacjach wysokich napięć w Polsce i zagranicą. Głównymi kontrahentami są PGE Dystrybucja S.A oraz PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Firma ELPATOR to jeden z pierwszych użytkowników platformy obliczeniowej ZikOS. Pierwotnie narzędzie to było wykorzystywane w obszarze obliczeń zwarciowych i ochrony przeciwporażeniowej linii napowietrznych. Obecnie obszar wykorzystania narzędzia został powiększony również o obliczenia mechaniki przewodów linii oraz profil linii.

Zobacz również: