POIR.02.06.00-00-0001/19-00

Tytuł projektu
Firma IPC Sp. z o.o. wzięła udział w projekcie Urzędu Patentowego RP, dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Własność intelektualna w Twojej firmie”.

Cele projektu
Kształtowanie praktycznych umiejętności przedsiębiorców w zakresie wykorzystania ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej oraz możliwości czerpania korzyści z tej ochrony.

Planowane efekty projektu
Uzyskanie praktycznej wiedzy, jak chronić własność intelektualną firmy oraz jak czerpać korzyści z ochrony własności intelektualnej w celu zwiększenia konkurencyjności swojej firmy.

Koszt usługi objętej grantem brutto:
1 939,00 zł

Całkowita kwota grantu otrzymanego z UE:
1 418,78 zł

Nazwa programu
POIR.02.06.00-00-0001/19-00 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, II Oś Priorytetowa, 2.6 Projekt pozakonkursowy Urzędu Patentowego RP

Zobacz również:

Innowacyjne źródła światła w technologii LED sterowane mikroprocesorowo o podwyższonej efektywności energetycznej…
WND-RPSL.01.02.00-24-0134/20
ZikOS-LN – Zintegrowany system do kompleksowej analizy stanów pracy elektroenergetycznych linii…
POIR.01.01.01-00-1042/17
Smart-OeS – system wspomagający zarządzanie pracą i planowanie rozwoju sieci elektroenergetycznych…
POIR.01.01.01-00-0972/18